ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุ และกำหนด วัน เวลา สถานที่

27 กรกฏาคม 2564